FAL > Ogłoszenia > Ogłoszenia rekrutacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami pracy/współpracy oraz możliwością realizacji praktyk/stażu.

Obecnie prowadzimy rekrutację na następujące stanowiska:

 • Specjalistów / Specjalistki ds. pracy z młodzieżą 
 • Osób ds. finansów i księgowości, kadrowo-płacowych:
  • Ksiegowa/Księgowy
  • Asystent / Asystentka ds. finansów i rozliczeń 


    
Oferty pracy i współpracy z FAL

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami realizacji praktyk i/lub wolontariatu.

Od praktyk i wolontariatu do etatu!*

Masz przerwę w aktywności zawodowej, przebywasz na urlopie wychowawczym, a może uczysz się/studiujesz i chcesz się rozwijać zawodowo? 

Zapraszamy na nieodpłatne praktyki lub możliwość współpracy jako wolontariusz:

 • Asystent / Asystentka ds. marketingu (usługi szkoleniowo-doradcze) - oferta współpracy (praktyki) 
 • Asystent / Asystentka ds. organizacyjnych - oferta współpracy (praktyki/wolontariat)
 • Asystent / Asystentka ds. finansów i księgowości oferta współpracy (praktyki/wolontariat)
 • Asystent / Asystentka Eksperta ds. funduszy europejskich - oferta wolontariatu/praktyk
 • Asystent / Asystentka przy realizacji ogólnopolskiej Akcji Masz Glos - oferta wolontariatu/praktyk

Istnieje możliwość realizacji odpłatnych praktyk studenckich i absolwenckich, w przypadku gdy ich realizacja powiązana jest z kierunkiem studiów, przygotowaniem pracy naukowej, a osoba na praktykach wspomagać będzie nas swoim zaangażowaniem.

Oferty praktyk i wolontariatu

Fundacja Aktywności Lokalnej przyjmie do pracy
Asystenta / Asystentkę Zarządu
Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 

Asystent / Asystentka Zarządu

Fundacja Aktywności Lokalnej poszukuje osób na stanowisko:
Asystent / Asystentka ds. promocji
(praktyki studenckie lub doktoranckie; wolontariat)

 • Czas trwania praktyk: min. 3 m-ce, tj. min. 200 godz.
 • Wymiar współpracy: 1-2 dni w tygodniu
 • Liczba miejsc: 1-2 osoby

Osobie, która najlepiej sprawdzi się w ramach praktyk zaoferujemy odpłatną współpracę.

Prosimy o przesłanie CV i krótkiego listu motywacyjnego.

 

Asystent/Asystentka ds. promocji (wolontariat/praktyka)

Fundacja Aktywności Lokalnej przyjmie osoby na stanowisko Asystent/ka ds. marketingu w formie praktyk.

Czas trwania praktyk (wolontariatu): min. 3 m-ce, szac. min. 200 godz.

W zakresie obowiązków m.in.

 • Promocja oferty szkoleniowo-doradczej i konsultingowej
 • Monitoring przetargów
 • Przygotowywanie ofert przetargowych
 • Aktualizacja strony internetowej Fundacji oraz zamieszczanie informacji na portalach społecznościowych
Asystent/Asystentka ds. marketingu (wolontariat/praktyka)

 
szukaj