FAL > Ogłoszenia > Ogłoszenia rekrutacyjne

 ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • obsługa sekretariatu/biura Fundacji Aktywności Lokalnej w Poznaniu,
 • bieżące administracyjne wspieranie pracy władz organizacji (m.in. prowadzenie kalendarzy, umawianie i organizacja spotkań/posiedzeń, rozliczanie wyjazdów służbowych), w tym opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń władz,
 • stała współpraca z zespołami projektowymi, kadrą w terenie, doradcami, konsultantami, trenerami i ekspertami,
 • dbanie o właściwy obieg informacji w ramach FAL i realizowanych przedsięwzięć,
 • dbanie o obieg korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • zgłaszanie udziału przedstawicieli organizacji w konferencjach, szkoleniach oraz innych spotkaniach zewnętrznych,
 • organizacja i uczestnictwo w spotkaniach zespołu (przygotowanie, listy obecności, sporządzanie notatek), asystowanie w spotkaniach z udziałem przedstawicieli władz FAL,
 • opracowywanie i prowadzenie baz danych, monitoringu świadczonych usług, w tym wskaźników
 • opracowywanie raportów i sprawozdań na potrzeby władz organizacji i instytucji zewnętrznych;
 • współpraca z podwykonawcami i partnerami,
 • wspieranie administracyjno-biurowe planowanych i realizowanych projektów,
 • opieka organizacyjna nad wolontariuszami i praktykantami,
 • dbałość o dobry wizerunek pracodawcy oraz wysoką jakość obsługi klientów/beneficjentów,
 • promocja FAL, w tym aktualizacja strony WWW, prowadzenie profilu na FB, itp.
 • dbałość o estetyczny i czysty wygląd biura,
 • wykonywanie pozostałych prac wynikających z bieżących potrzeb Fundacji.
   

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • doświadczenie związane z prowadzeniem sekretariatu/biura/z funkcją asystenta/asystentki
 • doświadczenie w obsłudze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (wskazane)
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych, w szczególności aplikacji administracyjno-biurowych (środowisko Windows – MS Office, w szczególności Excel),
 • umiejętność sporządzania baz danych,
 • doskonała umiejętność organizacji pracy,
 • wysokie umiejętności interpersonalne i łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność – zwłaszcza w kontekście
 • prowadzenia rozmów telefonicznych,
 • odpowiedzialność i zdecydowanie, zdolności negocjacyjne,
 • lojalność, wysoka kultura osobista,
 • umiejętności pisania i redagowania pism urzędowych, dbałość o poprawność językową,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego, m.in. w kontekście współpracy z Partnerami z krajów UE,
 • wykształcenie przynajmniej średnie, preferowane wyższe (np. administracja, ekonomia, zarządzanie),
 • doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej będzie dodatkowym atutem
 • prawo jazdy kat. B 

Oferujemy pracę na umowę o pracę w biurze w Poznaniu. 
Prosimy o przesłanie CV i krótkiego listu motywacyjnego na e-mail:
rekrutacja@fal.org.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"


 
szukaj